Kronika rozdział II

Krótka historia PRL (Polska Rzeczypospolita Ludowa)

Banknot z 1946 r
Kartka żywnościowa, z przydziałem mięsa na jeden miesiąc

1