Książka..O Galicji Zdjęcia z kresów ..Kresy wschodnie Grzymałów Świdnica filmy taneczne filmy turniejowe taniec towarzyski współczesny nowoczesny klub taneczny swidnica wspolczesnyFilmy TanecznePielgrzymkaMapy historyczne Pielgrzymka Polecmy Wystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali.Badania termowizyjneWystawianie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków oraz lokali. Badania termowizyjne Audyt enegetyczny

Galicja

opracował mój kuzyn Czesław Brożbar


Początek

Ród Brożbarów

okres 1772-1918Okres zaborów .kr2.

Okres zaborów-kr.3
Rzeczpospolita 1918-1939str28-33
Wyznania i banknoty str 34-37
Koniec lat 30 str38-41
Okupacja str 42-44
Polska Ludowa str45-46
Przeworski i prehistoria str 50-64